சனி, மே 07, 2011

அன்னையர் தினம்

ஆயிரம் பெண்களை பார்த்தாலும் ரசித்தாலும்,
அழகில் ஒருத்தியும், என்
அன்னைக்கு ஈடு இல்லை....
என்றும் தாய்மையின் பெருமை போற்றுவோம்....
என் அன்பு அன்னையின்
ஆசை முத்தங்களுக்கு..
ஆண்டவனும் ஈடில்லை...
ஆரத் தழுவடி,
ஆனந்தமாய் உறங்கிடுவேன்...
அடுத்த நொடியே......

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக