திங்கள், ஜூன் 20, 2011

நானும் தான் ...
நானும் பட்டாம் பூச்சி தான்,
நீ பேசினால்...,
படபடக்கிறேனே......

2 கருத்துகள்: