புதன், ஜூலை 13, 2011

கண்ணாடி வளையல்கள்...


கையில் உறவாடும்,
கற்பனை கனவு...
காதல் ஓசை எழுப்பும்,
சங்கீத உறவு...

கழற்றினேன்...
மழையில் நீ சிரித்தது..
மாலையில் நீ பார்த்தது...
மழலையாய் நீ பேசியது....
மனதுள் நீ நுழைத்தது...
ஞாபகம்...

கழற்றினேன்...
உயிர் உள்ளே நின்ற நீ...
உடையாமல் வெளி வந்த,
தவிப்பு...

கழற்றினேன்...
எனை விட்டு நீ பிரியும்...
உணர்வு...

கழற்றினேன்...
உனை நினைத்து,
நினைத்து.....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக