வியாழன், அக்டோபர் 27, 2011

பெண் பாவம் :இமை ஓரம் நீர் துளி.,
இது என்ன உயிர் வலி..
பிரிவென்னும் ரணமடி..
பெண்ணே..
பெண் பாவம் நீயடி...

பொய் பேசும் விழியடி.,
புண்ணானது நானடி...

நீ வந்த ஒரு நொடி..
நிழல் கூட நிஜமடி...

நீ சென்ற மறு நொடி..
நான் ஆனேன் நிழலடி

நிழல் கூட மறையும் முன்.,
நீ வந்து சேரடி..
பெண்ணே, என்னிடம்,
நீ வந்து சேரடி...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக