வியாழன், அக்டோபர் 27, 2011

ஆணும் பெண்ணும் :-

இருளில் வெளிச்சமாக பெண் இருப்பின்..
விளக்கின் திரியாக ஆண் வேண்டும்...

இரவில் நிலவாக பெண் இருப்பின்...
ரசிக்கும் இமையாக ஆண் வேண்டும்...

இன்று பூவாக பெண் இருப்பின்...
இனிக்கும் தேனாக ஆண் வேண்டும்...

இமைக்கும் கண்களாக பெண் இருப்பின்...
கருவிளியாக ஆண் வேண்டும்...

இனி இனிதே இணைவோம்,
நட்பின் நிழலில்...
இறுக்கம் இன்றி..
குறை கூறாமல்.,


ஆண்பால் பெண்பால், ஒன்றானது
நட்பால்..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக