வெள்ளி, அக்டோபர் 28, 2011

உண்மைப் பொய்கள்

பேசாமல் இருப்பினும்,
பாவம் என் மனம்,
அழுததேனோ?

பிழை
யாருடையது எனினும்,
ரணம் இருவருக்குமல்லோ?

நட்பின் சீண்டல்கள்.,
நிலவைப் போல்,

தேயும் வளரும்.,
தினம் ஒரு வண்ணம்.,
காட்டும்..

தோழா ஒரு நாளும்.,
தொலையாது...

பிறை போல் என்றும்.,
தேய்ந்தும் வளர்ந்தும்.,
தொலையா நட்பின் .,
சீண்டல்கள்.,
உண்மைப் பொய்களடா...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக