திங்கள், பிப்ரவரி 06, 2012

பெண்மை!!!

எப்படியேனும் முகம் சுளிக்காமல்., மனிதர்களை ஏய்க்காமல் , நட்போடு வாழும் ஆசையோடு தான், என் நாள் ஒவ்வொன்றையும் தொடங்குகிறேன்! 
இருட்டு அறையில் கூட முளை விடும் செடியாய், முட்டி மோதி வெளிவர நினைக்கிறேன்!
வளரும் விருட்சமாய், வளர்ந்த சில விருட்சங்களைக் கண்டு வியக்கிறேன்! வளர்ந்தும் மதி இன்றி , மனதளவில் மக்கிப் போய்க் கிடக்கும், சில விருட்சங்களை வேதனையோடு காண்கிறேன்!
"ஏக்கங்கள், ஏமாற்றங்கள், துன்பங்கள், இப்படித் தீயவையும் தகாதவையும் தேடி வரும், தேடாத நேரங்களில்", என்ற உண்மையை சிறிது சிறிதாய் அறியத் தொடங்கி இருக்கிறேன்!
எங்கும் எதிலும், பாகுபாடுகள்!
பெண் பிள்ளை என்றும் ஆண் பிள்ளை என்றும், ஒரு வித பாகுபாடும், சலுகைகளும் இருக்கத் தான் செய்கிறது!
" சாம்பல் நிறமொரு குட்டி,
கருஞ் சாந்து நிறமொரு குட்டி",
நிறங்கள் "ஆண் பெண்" என வரும் பொழுது, அன்னையும் சில நேரம் பாகுபாடு காட்டத்தான் செய்கிறாள்!

முளைவிடும் பொழுதே, "பெண் பிள்ளையடி நீ, பொறுத்துக் கொண்டு தான் போக வேண்டும்", சொல்லி சொல்லியே வளர்த்தெடுத்தார்கள் என்னையும் கூட!

பொறுமை, நாணம், விட்டுக் கொடுக்கும் பண்பு, நேசம், இப்படி நற்குணங்கள் நிரம்ப வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டும் , பெண்பிள்ளைகள்! ஆம், ஆண் எப்படியும் இருக்கலாம், உலகம் உற்று நோக்குவதில்லை! பெண் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் கொண்டாடப்படுகிறாள், உற்று நோக்கப்படுகிறாள்!
இவளைப் போல இன்பமும் யாருக்கும் இல்லை! துன்பமும் இல்லை!
"பெண்ணாய்ப் பிறக்க, மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமோ???" ஆம் நிச்சயம், தவங்கள் செய்து முந்தைய பிறவியிலேயே கற்றுக் கொண்டு வர வேண்டும் , பொறுமை, விட்டுக் கொடுத்தல் இவை அனைத்தையும்!
பெண்கள் நாணத்தின் உருவமாய்! நேசத்தின் பிறப்பிடமாய் உருவாகப் படுவது, பெருமையே! அடிமைத்தனம் அன்று!

நேசிப்பவருக்காய் விட்டுக் கொடுத்தல் அடிமைத்தனம் அன்று, அன்பு!
இது பெண்மைக்கு மட்டும் அதிகம் இருக்கக் காரணங்கள் இயற்கையிலேயே பல உண்டு! அன்னையாய் அவள் உணரும் , அவள் பகிரும் அன்பு, உலகில் எவராலும் இயலாது!

------------------
பெண்களில் ஒருத்தி!
கண்மணி அன்போடு!


2 கருத்துகள்: