சனி, மே 26, 2012

ஒத்தை மரமாய்!

"இருள் சூழத் தொடங்கும் நேரம்,
நீ காதலோடு இங்கே காத்திரு!"உன் வார்த்தைக்காக,
இருள் சூழும் முன் வந்தேனடா!

தோழி வந்தாள்,
"ஏமாற்றுக்காரனடி" ஏளனமாய்ச் சொன்னாள்!
தங்கை வந்தாள்,
"ராமனல்ல அவன்" எள்ளி நகையாடினாள்!

கோபித்துக் கொண்டேன் தோழியிடம்,
கண்டிப்புக் காட்டினேன் தங்கையிடம்!

காத்திருக்கிறேனடா,
நாட்கள் நாலு,
இருள் சூழ்ந்ததும்,
மரம் தேடி வந்தமர்ந்து,
நாம் பழகிய
நினைவுகளோடு காத்திருக்கிறேன்,
நம்பிக்கையோடு உறைந்திருக்கிறேன்,
காதலோடு ஒத்தையாய்!
இந்த ஒத்தை மரம் போலே,
நானும் ஒத்தை மரமாய்!

உன்னைத் தேடி வெளி வந்த,
கண்ணீரும் கூட,
வழிந்து வழிந்து,
காய்ந்து போகிறது தானாய்!
நான் மட்டும்,
நம்பிக்கை காயாமல்,
காத்திருக்கிறேனடா,
ஒத்தை மரமாய்! ♥ ♥

2 கருத்துகள்: